Laatste Nieuws

Laatste Nieuws

Clubblad

Algemene informatiePosted by Secretaris Thu, December 15, 2016 10:19:55

Woensdag, 15 december 2016

Verzoek aan de leden

Door een administratieve vergissing hebben sommige leden

per abuis meer dan één clubblad ontvangen.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u de teveel
ontvangen clubbladen aan de havenmeester wilt afgeven.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

De redactie
( Hennie Schickendantz)